Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Det sker i kroppen

Betændelse og slim i lungerne

Cigaretrøg indeholder cirka 4000 forskellige kemiske stoffer. Mange af dem  specielt tjærestofferne  har en skadelig virkning på lungerne. De luftvejsirriterende stoffer i cigaretrøgen fremkalder en kronisk betændelsestilstand i lungerne.

Det starter følgende proces:

  • Betændelsestilstanden tiltrækker hvide blodlegemer
  • De hvide blodlegemer frigør enzymer, som nedbryder væggen i de små lungeblærer. Resultatet er færre og færre lungeblærer
  • De slimdannende celler i bronkievæggen er konstant irriteret, hvilket får dem til at vokse og danne mere slim
  • Samtidig bliver de små fine fimrehår, som normalt transporterer slimet op af bronkierne, ødelagt. Derefter er hosten det eneste, som effektivt kan bringe den ekstra slimmængde op af dine lunger
  • Betændelsen i bronkievæggen fører til en forsnævring af bronkierne. Det vil sige, en smallere luftvej at trække vejret igennem. Det medfører, at du skal bruge flere kræfter på trække vejret
  • Til sidst bliver bronkievæggen uelastisk og tyk, hvilket i det lange løb fører til iltmangel

Store lunger

Når de små lungeblærer forsvinder bliver lungerne så at sige hule. I daglig tale hedder det store lunger eller lungeemfysem, hvis du er i den medicinske verden. Det er dog ikke lungerne, som er for store, men hulrummene i lungerne. Det gør, at den overflade, hvor ilt kommer fra indåndingsluften og over i blodet, bliver mindre. De snævre og stive bronkier samt det tabte lungevæv medfører, at du mister mere og mere og mere af din lungefunktion. Det mærker du ved en åndenød, der gradvist tiltager.

Luft i raske lunger

Normale raske lunger har cirka 200 millioner lungeblærer til det såkaldte luftskifte, hvor ilt kommer ind i kroppen og kultveilte ud. Hvis du forestiller dig, at alle 200 millioner lungeblærer blev bredt ud, ville de næsten dække en fodboldbane.


Hvad betyder det?

Øvre luftveje er næse, svælg og strubehoved.
Nedre luftveje består af luftrøret og et forgrenede system af mindre rør, kaldet bronkierne. 
Bronkier er navnet på de små luftveje i lungerne.
De mindste af bronkierne hedder aveoler, lungeblærer eller lungesække.
Via de små lungeblærer kommer luftens ilt over i blodet og blodets affaldsstoffer over i udåndings luften og ud af kroppen.

Web Content Display Web Content Display