Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hjælpemider til medicin

Åndingsbeholdere

En åndingsbeholder bruges, når du er i behandling med en inhalationsspray. Der findes forskellige åndingsbeholdere til børn og voksne.

Når du bruger en åndingsbeholder, sprayer du medicinen ind i et kammer, som du derefter trækker vejret igennem. På denne måde, får du din medicin ned i lungerne i løbet af få vejrtrækninger.

Hvor mange vejrtrækninger du skal tage for at få medicinen ned i lungerne er individuelt fra åndingsbeholder til åndignsbeholder. Derfor er det vigtig, at du følger brugsanvisningen.

Der findes forskellige mærker, der passer til medicin fra forskellige firmaer. Sørg for at anvende en åndingsbeholder/spacer, der passer til din medicin.

Instruktionen til de forskellige åndingsbeholdere er forskellig, så det er vigtigt, at du bliver fortrolig med brug og rengøring af din egen åndingsbeholder.

Læs mere:

Følgende retningslinier gælder dog for de fleste:

  • Det er vigtigt, at åndingsbeholderen samles korrekt inden brug. Her skal du være sikker på, at ventilen sidder som den skal, så du kan trække vejret i den
  • Sprayen rystes og sættes i åndingsbeholderen
  • Masken anbringes over næse og mund. Det er vigtigt, at masken slutter tæt til ansigtet. Hvis du bruger mundstykke i stedet for maske, skal mundstykket indenfor tænderne, og læberne slutte tæt udover
  • Der pustes en medicindosis ind i åndingsbeholderen, mens man trækker vejret godt ned i lungerne
  • Hvis der skal doseres 2 pust, skal du ryste sprayen, puste næste dosis ind i beholderen og trække vejret igen. Du skal altså tage én dosis ad gangen, og ikke puste 2 doser ind i spaceren på én gang
  • Det er vigtigt at gøre åndingsbeholderen ren mindst én gang om ugen i de perioder, hvor den bliver brugt. Se i brugsvejledningen, hvordan du nemmest gør din åndingsbeholderen ren.

Børn

Det er især til børn fra 0 år til skolealderen, der anvender åndingsbeholdere. Mindre børn kan nemlig ikke kontrollere deres inhalationsteknik, så de kan bruge astmamedicin direkte fra inhalatoren eller sprayen.

Det er ikke altid lige let at starte behandlingen af et barn. Barnet holdes fast, og føler måske, at det ikke kan få luft gennem den tætsluttende maske.

 
En god idé kan være at lege med spaceren (uden medicin), så mor, far og bamsen også skal prøve den. Mens barnet selv bruger spaceren kan man fx lege, at barnet er en dykker med dykkermaske på, en brandmand eller en pilot i et jetfly.


Når barnet er 5-6 år, kan det begynde at bruge en pulverinhalator.

Her inhaleres medicinen med et kraftigt sug. Det er vigtigt, at barnet kan bruge den rigtige teknik hver gang, så det får den rigtige mængde medicin.

Tal med lægen om, hvornår dit barn er klar til at skifte.

HUSK

Det er vigtigt at vaske omkring næse og mund samt skylle mund, eller børste tænder, for at undgå at få irritation eller svampeinfektion efter brug af forebyggende astmamedicin

Inhalationsapparat eller forstøverappararat

Inhalationsapparater kaldes også forstøvere. De bruges mest i forbindelse med astmaanfald, der kræver indlæggelse.

Et inhalationsapparat er en maskine, der drives af trykluft fra en elektrisk pumpe. Trykluften får den flydende medicin i forstøverkammeret til at forstøves. Først efter ca. 15 minutter er medicinen forstøvet, så du har fået hele dosis.

Inhalationsapparater bruges ikke hyppigt i den daglige behandling.

Forklaringen er, at der skal bruges meget mere medicin for at få den samme mængde medicin ned i luftvejene sammenlignet med, hvis man anvender andre metoder, fx selvudløsende spray, spray i kombination med en spacer, eller en pulverinhalator.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

3 tips til at være
velbehandlet
  1. Din læge er nøglen til at være velbehandlet. Insistér på at blive ordentligt udredt, og husk astmakontrol hos lægen - også når det går godt.
  2. Udarbejd en behandlingsplan i samarbejde med lægen.
  3. Kontakt din læge, hvis du oplever forværring eller nye symptomer.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning