Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Børn og passiv rygning

Små børn er særligt sårbare over for passiv rygning, fordi deres organer ikke er færdigudviklede. Derfor har børn, som bliver udsat for passiv rygning, større risiko for at udvikle astma.

Passiv rygning i graviditeten påvirker barnet

Passiv rygning i graviditeten kan medføre, at barnet har:

 • Dobbelt så stor risiko for at blive født for tidligt
 • Lavere fødselsvægt – i gennemsnit 200-300 gram mindre end børn af ikke-rygere
 • Større risiko for sygdom ved fødslen – især vejrtrækningsproblemer og infektioner
 • Mindst 50 % større risiko for at udvikle astmatisk bronkitis de første leveår

Udsatte børn

Sammenligner man børn, der udsættes for passiv rygning, med børn, der ikke udsættes, er de i høj grad mere udsatte – fx i forhold til at udvikle astma. 

Børn, som udsættes for passiv rygning, har:

 • Større risiko for vuggedød
 • Nedsat lungefunktion
 • 2-4 gange større risiko for luftvejssygdomme
 • Øget forekomst af mellemørebetændelse, lungebetændelse, kolik og måske allergi
 • Dobbelt så mange får astmatisk bronkitis, heraf udvikler cirka en tredjedel astma senere
 • Større risiko for at udvikle astma især op til 6-årsalderen
 • For børn, som i forvejen har astma, betyder passiv rygning hyppigere og kraftigere symptomer, større sygelighed og øget medicinforbrug 
 • Samlet set op til 20.000 hospitalsindlæggelser og behandlinger om året. En tredjedel af de akutte indlæggelser med luftvejsproblemer sker som følge af forældrenes tobaksrygning. Virusinfektioner, som ellers ville være harmløse, udvikler sig og ender med hospitalsindlæggelse. Otte ud af ti børn på afdelingen for tidligt fødte børn på Odense Universitetshospital har en mor, som ryger

Der er ingen tvivl om, at børn bliver syge af røgen. Og der er derfor al mulig grund til, at rygere stopper med at ryge indendørs, hvor der er børn.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning