Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Årsager til astma hos børn

Infektioner

Hos små børn er årsagen til astmasymptomer for det meste infektioner, fx forkølelse eller mellemørebetændelse. Symptomerne forsvinder igen, når infektionen klinger af eller kort efter, og sådan er det typiske forløb for astmatisk bronkitis.

Visse infektioner er måske gode

Nogle siger, man skal have syv pund skidt om året, og måske er der noget om snakken.

Flere forskergrupper verden over arbejder med en teori om, at vi i den vestlige verden har så meget allergi og astma, fordi immunforsvaret ikke bliver udfordret i samme grad som fx i udviklingslandene, hvor indbyggerne får langt flere infektioner.

Tanken om, at visse typer af infektioner forebygger astma og allergi kaldes for hygiejneteorien. Som det er nu, peger nogle resultater på, at infektioner forebygger, mens andre viser det modsatte. Eksperter følger nøje udviklingen i arbejdet.

Der er altså endnu et stykke vej til, at vi bliver i stand til at vurdere, om hygiejneteorien holders stik. Men hvis det viser sig at være tilfældet, får forskerne en række nye muligheder for at lave vacciner til at forebygge astma og allergi.

Arv

Tendensen til at få astmatisk bronkitis afhænger i langt de fleste tilfælde af alder og infektioner. Det vil altså sige, at børnene ikke arver tendensen til astmatisk bronkitis fra forældrene.

En vigtig årsag til astma er derimod arv fra forældrene. Hvis forældre eller ældre søskende har astma, er risikoen for de øvrige børn i flokken får astma større.

Allergi

Allergi er sjældent årsag til astma hos småbørn.

Hos skolebørn har 80–90 % med astma også allergi. Det drejer sig typisk om allergi overfor pollen, pelsdyr, husstøvmider eller skimmelsvampe.

Hvis dit barn har symptomer på tidspunkter, hvor det ikke har infektion men alligevel har behov for forebyggende astma-behandling, bør I gå til lægen og lavet en allergitest. Det gælder børn i alle aldre.

Fysisk anstrengelse

Hos større børn kan fysisk anstrengelse udløse anfald.

Passiv rygning

Passiv rygning øger risikoen for at udvikle og vedligeholde astma hos børn.

Faktorer, der irriterer luftvejene

Mange med astma oplever, at symptomerne bliver værre i bestemte situationer, og det kan være fordi såkaldte irritanter udløser eller forværrer astmaanfald. Det er meget forskelligt fra menneske til menneske, hvad der giver problemer. Det kan fx være

- varme

- kulde

- fugt

- os fra brændeovn, madlavning og levende lys

- støv eller partikler i luften

- stærke dufte eller lugte

Læs mere

Webindholdsvisning Webindholdsvisning