Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hos Lægen

Lægen vil typisk spørge til dit barns trivsel og lytte med stetoskop på barnets lunger. Hun vil også tjekke for øvrige infektioner i ørerne og luftvejene.

Det lægen især vil være opmærksom på er, om:

  • hun kan høre en hvæsen eller raslen fra lungerne
  • der kommer hosteperioder i forbindelse med forkølelse
  • hosteperioderne fortsætter selv om dit barn ikke længere er forkølet
  • dit barn har feber
  • dit barn hoster meget om natten
  • dit barn har haft lungebetændelse
  • dit barn bliver nemt syg
  • dit barn trives generelt, fx spiser det normalt eller er det ofte i dårligt humør
  • dit barn har øvrige luftvejsinfektioner

- Hvornår og hvordan lægen diagnosticerer dit barn

- Hvilken behandling du kan forvente at lægen foreslår

- HC Andersens Børnehospital har lavet en hjemmeside, hvor du ved hjælp af små animerede tegnfilm kan forberede dig på besøg og indlæggelse. Se fx hvordan priktest, lungefunktonsmåling eller behandling med spacer foregår.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning