Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Lægens behandling

Når dit barn har fået stillet diagnosen astmatisk bronkitis, vælger de fleste læger i første omgang at give børnene noget akutvirkende medicin via en åndingsbeholder (fx en spacer)

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med andre typer medicin for at optimere behandlingen.

 

Som oftest vil du blive sendt af sted fra lægen med instruktion i, hvilken medicin dit barn skal have, og hvordan du skal give det. Lægen vil også tale med dig om, hvilke symptomer du skal være særlig opmærksom på, og hvad planen for det videre behandlingsforløb er.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning