Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvordan fungerer lungerne

For at undersøge, om lungerne fungerer, som de skal, kan man få lave en såkaldt Spirometri.

Dit barn kan få undersøgelsen hos jeres praktiserende læge, hos speciallæge allergolog eller på sygehuset i ambulatoriet.

 

Lægen kan måle lungefunktionen hos børn fra omkring 5 års-alderen.

Sådan foregår det

Dit barn skal have en klemme for næsen og samtidig trække vejret igennem et mundstykke. Barnet skal trække vejret roligt og i almindeligt tempo nogle gange. Derefter skal hun tage en dyb indånding og efterfølgende puste maksimalt ud. Det skal hun gøre 2- 3 gange.

Det gør ikke ondt, og de fleste børn klarer undersøgelsen fint.

Hvad måler apparatet

Spirometret måler mængden af luft i barnets udåndinger. Luftmængden er et mål for, hvor meget plads, der er i lungerne. Man kalder det for barnets lungevolumen.

Apparatet kan også registrere, hvor hurtigt dit barn kan ånde ud. Hvis hastigheden på dit barns udånding er nedsat, kan det skyldes at luftvejene er snævre, som man fx ser ved astma.

Lægen sammenligner værdierne fra undersøgelsen med normalværdier, som afhænger af køn, alder, højde og race.

Forberedelser

Spirometri kræver for det meste ingen særlige forberedelser fra jeres side.
Nogle gange beder lægen jer undgå at tage astmamedicin i en periode op til undersøgelsen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning