Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

NO-måling

Lægen kan vælge at undersøge dit barns astmasymptomer ved at måle, hvor meget NO (gasarten nitrogeoxid), der er i udåndingsluften.

Indholdet af NO er forhøjet, når der er inflammation (betændelse uden bakterier) i luftvejene. Man ser især forhøjet NO ved astma, hvor allergi er årsagen.

 

NO er en god markør for, hvor aktiv inflammationen er. Når sygdommen udvikler sig, kan man som noget af det første registrere en stigning i NO. Lungefunktionen bliver først påvirket langt senere i forløbet. Det vil altså sige, at niveauet af NO kan afsløre, at dit barn er ved at få det værre, inden det selv kan mærke forværring.

Ved at følge med i NO-niveauet, kan lægen tidligt sætte ind med forebyggende behandling.

Dit barn kan kun få målt NO hos speciallæger og ambulatorier. Hos egen læge og derhjemme er det fortsat Peakflow og observering af symptomer, som er den bedste måde at kontrollere sygdommen på.

Lægen kan måle NO i udåndingsluften hos børn fra omkring 5 års-alderen.

Vær opmærksom på, at NO i udåndingsluften bliver højere, hvis dit barn har

  • spist mad, der indeholder nitrit, fx rød spegepølse
  • høfebersymptomer, som er allergisk betinget
  • en virus i luftvejene

Undersøgelsen varer kun få minutter. Den går helt enkelt ud på, at dit barn skal puste i et apparat, som automatisk analyserer luften.

Lægen måler altid NO, inden han undersøger, hvordan lungerne fungerer ved spirometri (lungefunktionsundersøgelse).

Webindholdsvisning Webindholdsvisning