Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Indholdsaggregater Indholdsaggregater

Forebyggende medicin

Steroider har været brugt til behandling af astma i mange år og er den mest effektive forebyggende behandling. Steroider er et hormon, som vi danner i vores binyre, helt præcist i barken. Derfor omtales steroid også som binyrebarkhormoner.


Lungefunktion

Lungefunktionen varierer efter alder, højde og køn. Børn får helt naturligt et større og større rumfang i lungerne, efterhånden som de vokser. Lungefunktionen er på sit højeste i 20-25 års alderen.


Akutvirkende medicin

Akutvirkende astmamedicin kaldes også anfaldsmedicin. Medicinen får de små muskler omkring dine små, fine luftrør til at slappe af, så passagen bliver større, og luften kan strømme mere frit i dine lunger.


Diagnose

For at stille din diagnose kan din læge:

  • Spørge til dine symptomer
  • Lytte på dine lunger
  • Måle din lungefunktion
  • Spørge, om du har en kendt allergi eller om der er astma, høfeber, fødevareallergi eller børneeksem i den nærmeste familie
  • Overveje, om der er andre årsager til dine symptomer


Brug din astmamedicin rigtigt

Mange astmatikere bruger medicinen forkert og får derfor ikke den optimale effekt.


Symptomer

Du behøver ikke at have alle symptomer for at have astma. Fx kan astma blot vise sig ved natlig hoste. Men der kan også være andre grunde til hoste eller åndenød. Det er derfor vigtigt, at du lader din læge stille diagnosen.