Navigation Navigation

Asset Publisher Asset Publisher

Forælder til
barn med astma?

Bliv klogere på astma hos børn.Astmamedicin


Astmamedicin inddeles i to hovedgrupper: anfaldsmedicin og forebyggende medicin.

Astma og allergi


I mange tilfælde er der sammenhæng mellem astma og allergi.