Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Gravid med astma

Når du bliver gravid, er det vigtigt, at du fortsat får behandling for din astma. Er din astma velbehandlet og under kontrol, mindsker du nemlig risikoen for at få et svært astmaanfald, der kan påvirke ilttilførslen til dit foster.

 

 

Graviditet kan påvirke din astma på forskellig vis. Det er individuelt, om du mærker en ændring i astmaen.

I grove tal vil en tredjedel ikke mærke en ændring i astmaens sværhedsgrad, en tredjedel vil mærke en forbedring og en tredjedel vil mærke en forværring af astmaen.

I de allerfleste tilfælde kan fødslen foregå på normal vis. Oplys din jordemoder ved første konsultation om din astma, så den viden kan indgå i planlægningen af dit samlede graviditets- og fødselsforløb.

Tjekliste til lægebesøg

Det er en god ide at kontakte lægen, så snart du opdager, at du er gravid. Her skal du snakke om følgende emner:

  • Lav en plan for din astma, så din behandling passer til graviditeten. Dit medicinbehov kan ændre sig – nogle har behov for mindre, mens andre skal have mere.
  • Tjek, om du uden videre kan fortsætte med din vante medicin eller skal skifte til en anden under graviditeten.
  • Snak med din læge om, hvorvidt du skal måle peak-flow under graviditeten og føre astmadagbog for at sikre, at din astma ikke forværres.
  • Tager du leukotrienantagonist, bør du tale med din læge om, hvorvidt du bør fortsætte behandlingen. 

Læs mere

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv klogere på din astma!
Læs om vores populære astmakurser.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning