Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Diagnose

Hvis du har mistanke om, at du har astma, er det vigtigt du søger læge.

For at stille diagnosen bør din læge :

  • Spørge til dine symptomer
  • Lytte på dine lunger
  • Måle din lungefunktion
  • Spørge, om du har en kendt allergi, eller om der er astma, høfeber, fødevareallergi eller børneeksem i den nærmeste familie
  • Overveje, om der er andre årsager til dine symptomer

Det er ikke sikkert, din læge umiddelbart kan stille diagnosen. Astma er nemlig en sygdom, der varierer i sværhedsgrad.

De fleste med astma har normal lungefunktion, når de ikke har anfald eller forværring. Samtidig er der vide grænser for, hvad der er en normal lungefunktion.

Derfor kan du ikke bare slå op i en tabel og se præcis, hvordan din personlige lungefunktion skal være.

Er din lungefunktion normal hos lægen, men dine symptomer stadig tyder på astma, kan lægen vælge at undersøge dig yderligere. Der er flere muligheder.

Lægen kan vælge at gentage målingen af din lungefunktion, efter at du har fået en dosis luftvejsudvidende astmamedicin. Dette kaldes en reversibilitetstest. Hvis din lungefunktion stiger en vis procentdel, er det tegn på astma. Men hvis du har det godt, lige når du er hos lægen, kan diagnosen ikke stilles på denne måde.

Det kan også være, at din slimhinde er meget rød, irriteret og hævet, så den luftvejsudvidende astmamedicin ikke er nok til at bedre din lungefunktion så meget, at din lungefunktion stiger, når der måles hos lægen.

I så fald kan lægen fx vælge at starte en astmabehandling med forebyggende astmamedicin for at se, om det har en gavnlig virkning. Hvis slimhinden er hævet, vil den forebyggende astmamedicin gradvis normalisere reaktionen i slimhinden, og efter en periode kan lægen måle, om din lungefunktion nu er blevet bedre.

Lægen kan bede dig måle din lungefunktion hjemme på et Peak Flow meter og føre en astma dagbog med dine målinger og symptomer.

Hvis dine symptomer hovedsagelig sker ved fysisk anstrengelse, kan du få lavet en test for anstrengelsesudløste symptomer.

I nogle tilfælde er disse målinger ikke nok til at stille diagnosen. I så fald kan du blive undersøgt for, om du har følsomme luftveje, når du inhalerer et luftvejsirriterende stof. Det kaldes en provokationstest.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Myter om astma

Fysisk aktivitet frarådes ved astma


FALSK!


Tværtimod, fysisk aktivitet tilrådes ved astma. Det kræver dog, at du er velbehandlet og ved, hvordan du skal reagere, hvis du får symptomer.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde
Sætter du pris på vores hjælp? Meld dig ind og støt vores arbejde, så vi kan blive ved med at hjælpe dig og andre.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning