Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Provokationstest

Ved en provokationstest indånder du et stof, der irriterer luftvejene, fx metakolin eller mannitol. Hvis du har følsomme luftveje, kan stoffet forårsage et fald i lungefunktionen.

Ved testen indånder du stoffet i stigende doser under jævnlig kontrol af lungefunktionen.

 

Falder din lungefunktion med en vis procentdel, kan lægen ud fra resultaterne vurdere sandsynligheden for, at du har astma.

Visse faktorer har betydning ved tolkningen af denne test. Det kan f.eks. være om du allerede er i behandling med inhalationssteroid, er ryger, har høfeber eller har KOL.

Derfor giver testen ikke altid et endegyldigt svar, men den vil sammen med din sygehistorie, dine symptomer og andre undersøgelser sandsynliggøre, om du har astma.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning