Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Astma og idræt

Generelt er der kun én ting at sige om idræt – det er sundt! Tidligere mente man, at astmatikere skulle passe på med at anstrenge sig, når de udøvede sport, men sådan er det ikke længere.

Grundlæggende handler det om, at din astma skal være velbehandlet, og at du har den rette medicin i baghånden, når du dyrker idræt. Studier viser, at astmatikere faktisk får det bedre med deres sygdom, hvis de dyrker idræt.

Når du som astmatiker dyrker idræt, skal du dog være opmærksom på, at du kan fremprovokere din astma som anstrengelsesudløst astma, hvilket kan lede til et astmaanfald. Det er derfor vigtigt, at du lærer at lytte til din krop, når du dyrker idræt.

Siderne i venstremenuen henvender sig primært til idrætslærere, men kan også anvendes af trænere, forældre og personer med anstrengelsesudløst astma.

Hensigten er at angive retningslinjer for planlægning af idrætstimer og sikre større indsigt i baggrunden for anstrengelsesudløst astma. På den måde kan du eller eleverne i idrætstimen undgå at fremprovokere et astmaanfald.

Astma ses ofte i forbindelse med allergi, men kan også udelukkende forekomme i forbindelse med fysisk anstrengelse. Anstrengelsesudløst astma forekommer hos 80-90 procent af alle med astma.

Idrætstimer, sport og aktiv leg

Anstrengelsesudløst astma ses fx i idrætstimerne, til sportsaktiviteter eller i forbindelse med forskellige former for aktiv leg. Anstrengelsesudløst astma er en forringelse af lungens evne til at komme af med luften i forbindelse med eller efter fysisk aktivitet. Ved at kende de specielle forholdsregler man kan tage, når man underviser børn med astma i idræt eller sport, kan man forebygge anstrengelsesudløst astma.

Når man udfører en korrekt opvarmning og tilrettelægger aktiviteterne i en bestemt rækkefølge, reducerer man risikoen for at fremprovokere et astmaanfald. Samtidigt er det vigtigt at have en god kontakt med eleven, så man hurtigt opfanger signalerne på et begyndende astmaanfald. For at kunne vurdere astmasymptomerne hos et barn og handle korrekt skal man have kendskab til baggrunden for den astmatiske reaktion.

Prøv vores web-app med idrætsøvelser

Scan qr-kodent:

Hvis du ikke har mulighed for at scanne koden, kan du se alle øvelserne på forhånd via denne webapp: www.astma-allergi.dk/aktiv

Tak til følgende børn, der har deltaget i videoerne: Anna Engdal Køhlert, Laura Bygum Knudsen, Nana Emilie Christensen, Esther Dirksen Holm, Alberte Jensen, Andrea Østergaard, Frederik Brix, Gustav Eriksen, Gulliver Eriksen, Matthias Pedersen, Marcus Harder Birkeslund og Frederik Presskorn

Læs mere

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Bliv klogere på din astma!
Læs om vores populære astmakurser.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning