Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Anstrengelsesudløst astma

Hvad er anstrengelsesudløst astma?

Vejrtrækningsfrekvensen øges, når barnet er fysisk aktivt, og det kan blandt børn med astma føre til et astmaanfald.

Ved hård længerevarende fysisk aktivitet øges vejtrækningen i en sådan grad, at eleven ikke kan nå at mætte eller opvarme vanddampene i tilstrækkelig grad.

Konsekvensen af det kan være, at der sker en reaktion, der ligner et allergisk udløst astmaanfald, hvor der sker en forværring af betændelsestilstanden i luftvejene med akutte astmatisk symptomer til følge.

Anstrengelsesudløst astma forekommer oftest lige efter fysisk aktivitet og kommer til udtryk ved, at man har nedsat evne til at komme af med luften - altså en besværet udånding. Symptomerne vil komme et til seks minutter efter endt aktivitet og vil være værst efter cirka 15 minutter.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning