Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Akut astmaanfald

Oplever du en elev med akut astmaanfald, skal der handles efter følgende retningslinier

  • Bevar roen
  • Lad aldrig en elev med et astmaanfald være alene
  • Sørg for, at eleven straks får taget sin luftvejsudvidende medicin. Hjælp med at finde medicinen og sørg for, at eleven får taget den. Har eleven glemt sin medicin, er det okay at låne en anden elevs medicin
  • Medicinen kan tages hvert tredje til femte minut, indtil det virker. Hvis medicinen ikke virker, selv om det er taget i flere doser, skal du tilkalde en ambulance – straks!
  • Ved svære anfald hvor der er kraftigt vejrtrækningsbesvær, blå læber eller eleven er meget utilpas og bange, skal du med det samme tilkalde læge eller ambulance. Fortsæt med at give medicin i ventetiden

Webindholdsvisning Webindholdsvisning