Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Tilrettelæg en idrætstime

Som idrætslærer er planlægningen af idrætstimen altid vigtig.

Når der er elever med astma i klassen bliver planlægningen endnu vigtigere for at kunne holde et godt flow i timen og nå ud til alle elever. Specielt er det vigtigt at nå ud til elever med astma, da fysisk aktivitet er mindst lige så vigtig for dem som for elever uden astma.

Anstrengelsesudløst astma skyldes høj vejrtrækningsfrekvens, hvilket sker ved aktiviteter med høj intensitet. En elev med velbehandlet astma kan som hovedregel deltage i langt de fleste aktiviteter på linje med andre børn. Desuden kan børn med astma og en god kondition arbejde hårdere, end børn med astma, som har en dårlig kondition, da de vil have en lavere submaksimal vejrtrækningsfrekvens.

En lavere vejrtrækningsfrekvens vil give en mindre belastning af luftvejene og derved have en beskyttende effekt mod anstrengelsesudløst astma. Der er dog nogle forholdsregler, som du som idrætslærer kan tage i planlægningen af idrætstimen for at mindske sandsynligheden for, at eleven får et anstrengelsesudløst astmaanfald.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning