Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Lungefunktionsundersøgelse

Lungefunktionsundersøgelse kaldes med et fagudtryk for en spirometri.

Ved undersøgelsen puster du i en slange/rør. Apparatet måler, hvor hurtigt og hvor meget luft, du kan puste ud.

Aftal med din læge, om du skal holde pause med din medicin inden spirometri-undersøgelsen.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning