Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Passiv rygning

Der frigøres 4000 kemiske stoffer fra en cigaret, når en person ryger. Og ryger personen i et rum med andre, er det ikke kun rygeren, som udsættes for de mange stoffer. Røgen kommer ned i lungerne på alle i rummet – det kaldes passiv rygning.

Forskning viser, at passiv rygning:

 • også er farligt
 • kan føre til astmatisk bronkitis og astma
 • forværrer astma og KOL
 • giver dårligere lungefunktion
 • øger risikoen for hjertekarsygdomme med procent
 • øger risikoen for at få lungekræft med 16-19 procent
 • især skader børns helbred

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Sundhed.dk. SI-sundhed.dk, Arne Høst Odense Universitetshospital, DSI Institut for Sundhedsvæsen, Netdoktor.dk og analyseinstituttet Sonar

Passiv røg udendørs

Tobaksrøg forsvinder naturligt hurtigere udendørs end indendørs. Men målinger viser, at luften under halvtage, ved bygninger, ved læhegn og tæt på én, der ryger, kan indeholde en lige så høj koncentrationen af partikler fra tobaksrøg, som ved indendørs rygning.

Påvirkningen af udendørs forurening afhænger af:

 • vindretning
 • afstand til rygeren
 • om området er overdækket eller har læhegn
 • hvor meget og hvor længe der ryges

Læs mere

Webindholdsvisning Webindholdsvisning