Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Rygeloven – lov om røgfri miljøer

Rygeloven giver dig retskrav på ikke at blive udsat for passiv rygning, når du færdes indendørs, fx på skoler, arbejdspladser og restauranter.

Generelt om loven

Loven fastsætter en række minimumsstandarder, som giver mulighed for lokalt at fastsætte strengere regler. På nuværende tidpunkt er e-cigaretter ikke omfattet af den nuværende rygelov, men mange private firmaer og offentlige institutioner har valgt at lade e-cigaretter være omfattet af samme regler som anden rygning.

WHO anbefaler, at e-cigaretter omfattes af samme lovgivning som anden rygning.

Herunder kan du læse udpluk af Lov om Røgfri Miljøer. Vil du læse den samlede lov, finder du den via links nederst på siden.

Arbejdspladser

Alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik, som er tilgængelig for medarbejderne. Rygepolitikken skal beskrive om – og evt. hvor – det er tilladt at ryge. Rygepolitikken skal være i overensstemmelse med Lov Om Røgfri Miljøer, og rygepolitikken skal også beskrive konsekvenserne af ikke at overholde rygepolitikken.
 
Ifølge Lov Om Røgfri Miljøer er det ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser – heller ikke på enkeltmandskontorer. Arbejdspladsen kan dog godt tillade rygning i erhvervskøretøjer, fx kraner eller firmabiler, hvis de udelukkende bruges af én person af gangen.
 
Arbejdspladser har mulighed for at indrette rygerum på betingelse af, at de ikke bruges som gennemgangsrum, og at der er mulighed for ventilation eller udluftning. Der kan også opsættes rygekabiner, som skal have udluftningsmulighed – eller ventilation.

Særlige arbejdspladser

På blandt andet plejehjem, døgninstitutioner og botilbud kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges på det værelse eller i den bolig, som regnes for hans eller hendes private hjem. Men beboeren kan blive pålagt ikke at ryge, mens personalet opholder sig i boligen.

I den kommunale dagpleje er det ikke tilladt at ryge i boligen, så længe der passes børn. Og børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfrit døgnet rundt.

Institutioner

Det er ikke tilladt at ryge på følgende institutioners område: børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder og lignende, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år.

Rygeforbuddet gælder både ude og inde og vedrører både børn, unge og ansatte. Dog kan der etableres rygerum for de ansatte.

Hvis institutionen har geografisk selvstændige afdelinger, hvor det hovedsageligt er unge over 18 år, der opholder sig, er udendørs rygning tilladt.

På anbringelsessteder for børn og unge under 18 år, som også fungerer som deres bolig, kan det besluttes på stedet, om de unge må ryge udendørs på området.

På sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes at tillade de unge at ryge i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.

Det offentlige rum

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i lokaliteter, hvor offentligheden har adgang. Det kan dog besluttes at opføre rygekabiner eller rygerum.

På hotelværelser, kahytter og lignende, hvor gæster overnatter, kan det besluttes, at rygning er tilladt for gæster.

Det er ikke tilladt at ryge i offentlige transportmidler eller i taxaer.

Serveringssteder

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, hvor der serveres mad eller drikke. Det kan besluttes at opføre rygekabiner eller indrette rygerum, men her må der ikke serveres mad og drikke.

Det kan besluttes at tillade rygning på serveringssteder, der er mindre end 40 m2, som har alkoholbevilling, og som ikke serverer egentlig mad.

Loven Om Røgfri Miljøer trådte i kraft august 2007 og blev revideret i 2012.

Læs mere:

Webindholdsvisning Webindholdsvisning