ØVELSER FOR BØRN
Electric Boogie
Legen er lav-intensiv, hvilket gør den god som start leg.
Gå-Trold
Intervalpræget leg, da der er pauser, når eleven er blevet fanget.
Kongens efterfølger
Læreren er kongen, og intensiteten varieres undervejs.
Løb i rundkreds
Intervalleg hvor eleverne løber rundt i salen. En terning bestemmer hvilke øvelser der skal udføres.
Nedvarmning
Her skal vi have pulsen og tempoet ned igen.
Skraldemand og Svinemikler
Eleverne deles i to hold, hvor det ene hold vælter kegler. Det andet hold rejser dem op.
Stikbold
Når en elev bliver ramt skal eleven lave nogle forskellige øvelser for at blive fri.
Stikbold på redskaber
Når en elev bliver ramt eller falder på gulvet, skal eleven lave nogle forskellige øvelser for at blive fri.
Stopdans
Stopdans til musik med bestemt stoppested.
Strækøvelser
Strækøvelser for at undgå en krum holdning.